Legal Services To Support Overseas Vietnamese And Foreigners

1. Xin cấp mới, gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Work Permit: Apply for new WP, Renew WP in special case, Reissue due to expiration/change information;

– 请外国人新的延期工作许可证;

– 새로운 발급 신청외국인을 위한 연장 근로 허가신청.

2. Xin cấp mới, điều chỉnh Giấy phép đầu tư cho người nước ngoài

– Investment License: Apply for new IL, Adjust IL with/without re-registration;

– 请外国人的新的或变更的投资许可证;

– 새로운 발급 신청외국인 투자 허가의 .

3. Xin cấp mới, gia hạn Thẻ Tạm trú, Thường trú tại Việt Nam

– Temporary Residence Card (TRC), Permanent Residence Card (PRC): Apply for new, renewal or extension of TRC, PRC;

– 在越南申请新的扩展临时居留证;

– 새로운 발급 신청베트남의 임시 체류 카드 연장.

4. Xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam

– Obtain Judicial Record Card in Vietnam;

– 在越南申请犯罪记录;

– 베트남에서 사법 기록 신청.

5. Cấp đổi giấy phép Lái Xe Ô tô cho người nước ngoài tại Việt Nam

– Exchange driving licence for foreigners;

– 外国人在越南的驾驶执照更新;

– 베트남에 있는 외국인에게 운전면허 갱신.

6. Xin hộ khẩu tại Việt Nam cho Việt Kiều

– Vietnam’s household Registration for Overseas Vietnamese;

– 向海外越南人在越南申请户口;

– 베트남에 베트남교포에게 호전 신청.

7. Xin giấy miễn thị thực nhập cảnh

– Submission for Visa Exemption Certificate;

– 索取免签证文件;

– 비자 면제 서류 요청.

8. Xin Visa ra nước ngoài

– Apply for Overseas Visas;

– 请签证出国;

– 해외에 비자를 신청.

9. Xin visa vào Việt Nam, gia hạn visa

–  Obtain a new Visa or an extension of current Visa;

– 请签证进入越南,延期签证(请参阅详细信息…);

– 베트남 비자 신청비자 연장.

10. Xin thẻ APEC           

– Applying APEC card for business men/women (ABTC);     

– 取得APEC;                                                                     

– APEC 카드 신청.

11. Thủ tục hồi hương, trở lại, thôi, nhập quốc tịch Việt Nam

– Procedures of Repatriation, Returning Back, Nationality relinquishment, gain Citizenship Through Naturalization;

– 越南的遣返,遣返,放弃和归化程序;

– 베트남의 본국 송환귀국포기  귀화 절차.

12. Thủ tục kết hôn, ly hôn người nước ngoài

– Procedures of Marriage registration/Divorce involving foreign elements in Vietnam;

– 外国人的结婚,离婚手续;

– 결혼외국인의 이혼 절차.

13. Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

– Adoption counseling service (domestic or foreign);

– 이물질 관련 입양 절차.

14. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

– Registration of Birth involving foreign elements;

– 外国人出生登;

– 외국 요소에 의한 출생 등록 절차.

15. Thủ tục mua nhà cho Việt kiều và người nước ngoài

– Property purchase process for Overseas Vietnamese and Foreigners;

– 为海外越南人和外国人购买房屋的程序。;

– 베트남교포  외국인을 위한 주택 구입 절차.

16. Thủ tục thừa kế có yếu tố nước ngoài

– Inheritance procedure involving foreign elements in Vietnam;

– 외국 요소 관련 상속 절차.

Royal Law Group

Sđt/zalo: 0941 739 928 – 0971 88 22 63

Email:  doanhnghiep.royallaw@gmail.com  – luatsudinhtiep@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/luatsuhanoiuytin

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCMm5hbl2xEK4onA9xU_wVEQ?sub_confirmation=1

Trân trọng./

Viết nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *